Kiamat 2012

Kiamat 2012

Kata diatas mungkin sangat menakutkan bagi para pembaca, dan jujur saja saya pun sangat takut atas kejadian diatas, namun akhir-akhir ini bukti astronomis menunjukan hal itu kemungkinan besar akan terjadi karena tahun 2012 matahari diprediksikan akan mengeluarkan ledakan yang secara tidak langsung mengakibatkan rusaknya medan magnet bumi, Continue reading

Sa`ad bin Abī Waqqās

Sa`ad bin Abī Waqqās (abjad Arab: سعد بن أبي وقاص) merupakan salah seorang yang awal masuk Islam dan salah satu sahabat penting Muhammad. Keluarga Ia berasal dari klan Bani Zuhrah dari suku Quraisy[1], dan paman Muhammad dari pihak ibu. Continue reading

Imam Mahdi

Dalam ajaran agama Islam, Imam Mahdi adalah seorang muslim berusia muda yang akan dipilih oleh Allah untuk menghancurkan semua kedzaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Continue reading

Dajjal

Al-Dajjal (Arab: الدّجّال, al-dajjāl) (“Pembohong/penyamar”) adalah satu bentuk jahat dalam eshatologi Islam, yang akan muncul sebelum Yawm al-Qiyamah (Hari Kebangkitan Semula). Dia sama dengan Antikristus dalam Kristen. Continue reading

Bilal bin Rabah

Bilal bin Rabah adalah seorang budak berkulit hitam dari Habasyah (sekarang Ethiopia) yang masuk Islam ketika masih diperbudak. Setelah majikannya mengetahui bahwa Bilal masuk Islam, maka Bilal disiksa terus menerus setiap harinya guna mengembalikannya agar tidak memeluk Islam. Tetapi Bilal tidak mau kembali kepada kekafirannya dan tetap melantunkan “Allahu Ahad, Allahu ahad…”. Continue reading

Ali bin Abi Thalib

Alī bin Abī Thālib (Bahasa Arab: علي بن أﺑﻲ طالب) (Bahasa Persia: علی پسر ابو طالب)‎ (599 – 661) adalah salah seorang pemeluk Islam pertama dan juga keluarga dari Nabi Muhammad. Menurut Islam Sunni, ia adalah Khalifah terakhir dari Khulafaur Rasyidin. SedangkanSyi’ah berpendapat bahwa ia adalah Imam sekaligus Khalifah pertama yang dipilih oleh Rasulullah Muhammad SAW. Uniknya meskipun Sunni tidak mengakui konsep Imamah mereka setuju memanggil Ali dengan sebutan Imam, sehingga Ali menjadi satu-satunya Khalifah yang sekaligus juga Imam. Continue reading

Abu Hurairah

Abdurrahman bin Shakhr Al-Azdi (bahasa Arab: عبدالرحمن بن صخر الأذدي) (lahir 598 – wafat 678), yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Hurairah (bahasa Arab: أبو هريرة), adalah seorang Sahabat Nabi yang terkenal dan merupakan periwayat hadits yang paling banyak disebutkan dalam isnad-nya oleh kaum Islam Sunni. Continue reading

Abu Bakar

Abu Bakar (bahasa Arab أبو بكر الصديق, Abu Bakr ash-Shiddiq) (lahir: 572 – wafat: 23 Agustus 634/21 Jumadil Akhir 13 H) termasuk di antara mereka yang paling awal memeluk Islam. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama pada tahun 632. Beliau bernama asli Abdullah ibni Abi Quhaafah. Continue reading

Abdullah bin Zubair

Abdullah bin Zubair atau Ibnu Zubair (624 – 692) (bahasa Arab: عبد الله بن الزبير) adalah putera dari Zubair bin Awwam dan Asma binti Abu Bakar, dimana Zubair juga merupakan keponakan dari istri pertama Nabi Muhammad, Khadijah. Continue reading

Abbas bin Abdul-Muththalib

Abbas bin Abdul-Muththalib (Arab: العباس بن عبد المطلب) (lahir 566 – wafat 653) adalah paman dan Sahabat dari Nabi Muhammad. Keturunan dari Abbas-lah yang menjadi golongan khalifah yang dikenal dengan nama Bani Abbasiyah yang pernah berkuasa di Baghdad. Continue reading