Hari Akhirat


Hari Akhirat (يوم القيامة) dipakai untuk mengistilahkan kehidupan setelah kematian. Mereka-mereka yang beragama meyakini kehidupan akhirat sebagai tempat dimana segala perbuatan seseorang didalam kehidupan dunia ini akan dibalas. Namun tidak sedikit juga orang yang meragukan akan adanya kehidupan akhirat (kehidupan setelah kematian). Mereka-mereka yang meyakini adanya kehidupan akhirat ada yang menyatakan: ‘Mudahnya meyakini adanya kehidupan setelah kematian sama mudahnya dengan meyakini adanya hari esok setelah hari ini, adanya nanti setelah sekarang, adanya memetik setelah menanam’. Dengan meyakini adanya kehidupan akhirat setelah kehidupan didunia ini akan menjaga seseorang dari bertindak sesuka hatinya, karena ia yakin segala hal yang ia perbuat dalam kehidupannya sekarang akan dituainya kemudian di alam setelah kematian.

Percaya Hari Akhirat juga merupakan salah satu dari Rukun Iman bagi penganut agama Islam.

Nama-nama lain bagi hari akhirat

Yaumul Barzah – Alam kubur

Yaumul Zalzalah – Hari Kegoncangan

Yaumul Mizan – Hari Penimbangan

Yaumul Hisab – Hari Penghitungan

Yaumul Qariah – Hari Keributan

Yaumul Din – Hari Agama

Yaumul Akhir – Hari Penghabisan

Yaumul Ba’ats – Hari Kebangkitan

Yaumul Jaza’ – Hari Pembalasan

Yaumul Fahel – Hari Keputusan

As-Sa’ah – Masa

Al-Ghasiyah – Penyelubungan

Yaumul Hasyir / Yaumul Mahsyar – Hari Berkumpulnya manusia di Padang Mahsyar

Al-Waaqi’ah – Peristiwa Kiamat

Tanda-tanda kecil sebelum Hari Kiamat

Urusan agama dipegang oleh yang bukan ahlinya

Mesjid besar dan indah jarang dima’murkan

Amalan riba’ berleluasa

Ilmu agama diangkat

Ma’siat dan kemungkaran berleluasa dan terang-terangan

Penduharkaan terhadap kedua orang tua

Banyak peperangan dan gempa bumi (bencana kemanusiaan &alami)

Orang yang dahulu miskin berlomba-lomba menjadi orang berharta dan terpengaruhi (materialistik)

Tanda-tanda besar sebelum Hari Kiamat

Hilangnya Al-Quran dari mashaf dan hati umat manusia hingga hilang pedoman

Keluarnya Ad-Dabbah

Keluarnya Dajjal yang merusak Kesucian agama Islam

Keluarnya Ya’juj dan Ma’juj ke bumi untuk melakukan pengerusakkan

Munculnya Imam Mahdi untuk membawa kebenaran agama Islam

Turunnya Isa untuk menentang kemungkaran

Keluar asap di langit memenuhi bumi

Malam berlarutan

Kemarau berkepanjangan

Matahari terbit dari sebelah barat dan tenggelam di timur

Detik Kiamat

Ibu yang menyusui akan meninggalkan anaknya

Gunung-gunung bertebangan

Gempa di mana saja

Laut bergelombang

Planet bertabrakan satu sama lain

Manusia sudah mabuk

Iman di hati hilang

Tiupan Sangkalala pertama dibunyikan, semua makhluk mati kecuali yang diizinkan oleh Allah

Tiupan Sangkalala kedua, semua makhluk dihidupkan, dikumpulkan untuk dibalas amalannya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: